Đội ngũ nhân viên Soul Ben Thanh Restaurant & Bar

Tại Soul, chúng tôi tự hào về dịch vụ của mình mang đến cảm giác về gia đình. Chúng tôi có một đội ngũ những cá nhân tài năng đầy tình yêu để đảm bảo thời gian của bạn với chúng tôi chính xác là những gì bạn đã đến.